Видавнича діяльність Василіянського Чину бере свій початок з XVI-XVII століть. Та найбільше вона розвинулася наприкінці XIXст. - на початку XX ст., коли у 1895 році монахи Чину св.Василія Великого (ЧСВВ) заснували у м. Жовкві на Львівщині друкарню. До 1939 року було видано велику кількість богослужбової катехитичної, літургічної літератури, прозових і поетичних творів релігійного змісту, дитячої духовної літератури та ін. 

Великою популярністю серед народу користувався католицький часопис «Місіонар», заснований у 1897 р., а також додаток до нього малий «Місіонарчик». Інтелігенція краю з зацікавленням читала науково-історичне видання «Записки ЧСВВ». Після першого приходу комуністів у 1939 році в Галичину, видавнича діяльність ЧСВВ була перервана більше ніж на чотири десятиліття, а традиція друкованого релігійного слова була продовжена на еміграції українцями у багатьох країнах світу.

Лише наприкінці 80-их на початку 90-их років Отці Василіяни, переживши як і уся Українська Греко-Католицька Церква чотири десятиліття переслідувань, почали поступово відроджувати видавничу справу. Через короткий проміжок часу з'явився «Молитовник християнської родини», а у квітні 1992 року вийшло перше число відновленого «Місіонаря». У ті перші роки друкувалися релігійні книги за межами України, зокрема у Вільнюсі і Мінську. Протягом 1991-1992 рр. вже було видано 7 книг. У 1993 році Львівська обласна влада повернула у власність Жовківську друкарню, яка була до того часу державною.

З 1994 року всі книги Видавництва «Місіонер» друкуються у Жовкві. Щорічно «Місіонер» поповнює книжковий ринок України філософсько-богословськими працями, історичними виданнями, духовною літературою, прозовими та поетичними творами духовного змісту, богослужбовою літературою, документами Апостольського Престолу (енцикліки, повчання, апостольські листи) та працями Вселенських Архиєреїв.