Протоархимандрит, Головні Радники, Головний Економ і Головний Секретар разом становлять Головну Управу. Спільним елементом цих урядів є завдання підтримки взаємин із церковними інституціями — на рівні Чину, і з державними інституціями — на рівні Головного осідку.

Протоархимандрит є Ієрархом у Чині. Він представляє Чин перед Вселенською Церквою і суспільством, є законним представником Чину і має владу управління як у внутрішній, так і у зовнішній сферах, щодо всіх Ченців і всього, що стосується духовного та організаційного управління всіх Провінцій і Чернечих осідків Чину, згідно з нормами загального права і Василіянського Статуту.

ПРОТОАРХИМАНДРИТ

Всесвітліший
о. Ґенезій Віомар, ЧСВВ

Для допомоги у керівництві Чином Протоархимандриту допомагає його Рада. Вона складається з чотирьох Радників яких також називають Головними Радниками. Радники обираються Генеральною капітулою згідно з нормами Статуту.

18 липня 2016 р. XIII Римська Генеральна капітула Василіянського Чину Святого Йосафата обрала Головних радників до Головної управи Чину на наступне чотириріччя. Ними стали: о. Йоанікій Чверенчук — Генеральний вікарій, о. Діонисій Заведюк — Головний радник, о. Луіс Касіян — Головний радник і о. Степан Стареправо — Головний радник і Адмонітор Протоархимандрита.

Монастир у Римі є Осідком Головної Управи, а також церковною і цивільною юридичною адресою Чину. Головна Управа Василіянського Чину Святого Йосафата визнана Італійською Державою як Церковна організація і зареєстрована як юридична особа.

Curia Generalizia
Via S. Giosafat, 8 (Aventino)
00153 Roma, Italia

тел.: (+39 06) 5780378 — курія
факс: (+39 06) 5741976 — курія
тел./факс: (+39 06) 5743563 — нам. дому
тел.: (+39 06) 5780362 — фірта
Ел. пошта: s.gen.osbm@gmail.com