Світильний Пасхи «Плоттю заснувши» (перша частина)